Peraturan Kebijaksanaan sikap kebencian Dalam Twitter

Peraturan Kebijaksanaan sikap kebencian Dalam Twitter – Sikap dendam: Kamu tidak diperkenankan mengiklankan kekerasan kepada, ataupun dengan cara langsung melanda ataupun mengecam konsumen lain atas dasar suku bangsa, etnik, kaum bangsa, golongan, arah intim, tipe kemaluan, bukti diri kelamin, aliansi keyakinan, umur, keterbatasan raga, ataupun penyakit sungguh- sungguh. Kita pula mencegah akun yang mempunyai tujuan penting menghasut buat melukai orang lain bersumber pada jenis di atas. Peraturan Kebijaksanaan sikap kebencian Dalam Twitter tweetfind – Lukisan serta julukan bentuk yang membuktikan dendam: Kamu tidak diperkenankan memakai lukisan ataupun ikon dendam pada lukisan profil ataupun header profil. Kamu pula tidak diperkenankan memakai…